Bazarkova nagradna igra

Pogoji nagradne igre, ki poteka na 11. Otroškem Bazarju

1. Podatki o organizatorju nagradne igre

Organizator nagradne igre (v nadaljevanju nagradna igra) je ITREND d.o.o., Južna cesta 20, 6310 Izola

2. Namen nagradne igre

Namen nagradne igre je promocija ponudbe v spletni trgovini Bimbo.si.

3. Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vse osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so dopolnile 16 let.  Udeleženec se strinja in sprejema Pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Vsaka oseba lahko v nagradni igri sodeluje samo enkrat.

4. Trajanje nagradne igre

Nagradna igra poteka v času trajanja Otroškega Bazarja v Ljubljani in sicer med 9. In 11. Septembrom 2016..

5. Nagrade

V nagradni igri bo podeljenih 11 nagrad in sicer:
- 1x bon v vrednosti 200€ (z DDV) za izvedbo nakupa v spletni trgovini Bimbo.si
- 10 otroška odeja dimenzij 100*150 cm z motivom po izbiri nagrajenca izmed tistih, ki so razpoložljive pri prireditelju nagradne igre  

6. Pravila nagradne igre

Udeleženci v nagradni igri sodelujejo tako, da nam zaupajo ime in priimek ter veljaven e-naslov in sprejmejo Pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri. Sodelovanje v nagradni igri ni pogojeno z nakupom. Žrebanje nagrajencev bo izvedeno v tednu po končanem Otroške bazarju, to je do 16.9.2016. Prejemniki nagrad bodo o tem obveščeni preko navedenega e-naslova.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov lahko organizator sodelovanje v nagradni igri zavrne.  V primeru, da je izžreban dobitnik navedel neresničen ali neveljaven e-naslov se žrebanje ponovi.

Glavna nagrada, to je kupon v vrednosti 200€ (z vključenim DDV) bo v sistemu spletne trgovine Bimbo.si veljaven 1 leto od poslanega obvestila dobitniku. Dobitniki odej pa so dolžni organizatorju po prejemu obvestila o prejeti nagradi posredovati v naslov za dostavo odeje v roku 15 dni od prejema obvestila. Če nagrajenec v tem roku ne pošlje svojih podatkov mu pravica do nagrade propade.

7. Odgovornost organizatorja

Organizator ne prevzema nobene in nikakršne odgovornosti za kakršno koli škodo, ki bi nastala kot posledica prevzema in koriščenja nagrade, s čimer se sodelujoči s pristopom k tej nagradni igri izrecno strinjajo. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje spletne strani »www.bimbo.si« ter posledice nedelovanja, ne glede na razloge nedelovanja. Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za nedelovanje ali nepopolno delovanje elektronske pošte sodelujočega v nagradni igri.

8. Varstvo podatkov

S sodelovanjem v nagradnem žrebanju udeleženec nagradnega žrebanja dovoljuje organizatorju zbiranje, obdelavo in hranjenje posredovanih osebnih podatkov skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov. Organizator zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Organizator lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradni igri, namene vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih in ugodnostih, ter za druge trženjske namene. Organizator se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretji osebi, razen za potrebe izvedbe nagradne igre. Udeleženec nagradne igre lahko kadarkoli pisno prekliče svoje soglasje za uporabo posredovanih osebnih podatkov.

9. Končne določbe

Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe pogojev nagradne igre ter se zavezuje, da bo vse spremembe objavil na spletnem mestu www.bimbo.si oziroma na tem mestu.