Menu
Košarica

Opozorila pri uporabi bazena

Varnostna opozorila pri uporabi otroških bazenov.

Uporabljajte samo v vodi, primerno plitvi za otroka in pod nadzorom odrasle osebe

  • Bazen naj otroci uporabljajo samo pod stalnim nadzorom odrasle osebe.
  • Pri uporabi bazena morate biti ves čas v stiku z otrokom, saj se utopitev lahko zgodi v zelo kratkem času in zelo plitvi vodi (± 2cm),
  • Proizvod ne daje nobene dodatne varnosti glede nevarnosti v vodi,
  • Pri uporabi otroških bazenov je v preteklosti že prišlo do utopitev.
  • Izpraznite bazen, ko ta ni v uporabi.
  • Prosimo, da upoštevate, da so otroci najbolj ranljivi v starosti do 12 mesecev.
  • Ne namestite bazen na beton, asfalt ali drugo trdo površino.

Nevarnosti

  • Glavna nevarnost pri tem proizvodu je utopitev.
  • Vso embalažo takoj odstranite izven dosega otrok, saj je lahko nevarna za zadušitev otroka.