Opozorila pri uporabi bazena

Varnostna opozorila pri uporabi otroških bazenov.

Uporabljajte samo v vodi, primerno plitvi za otroka in pod nadzorom odrasle osebe

Bazen naj otroci uporabljajo samo pod stalnim nadzorom odrasle osebe.

Pri uporabi bazena morate biti ves čas v stiku z otrokom, saj se utopitev lahko zgodi v zelo kratkem času in zelo plitvi vodi (± 2cm),

Proizvod ne daje nobene dodatne varnosti glede nevarnosti v vodi,

Pri uporabi otroških bazenov je v preteklosti že prišlo do utopitev.

Izpraznite bazen, ko ta ni v uporabi.

Prosimo, da upoštevate, da so otroci najbolj ranljivi v starosti do 12 mesecev.

Ne namestite bazen na beton, asfalt ali drugo trdo površino.

Nevarnosti

Glavna nevarnost pri tem proizvodu je utopitev.
Vso embalažo takoj odstranite izven dosega otrok, saj je lahko nevarna za zadušitev otroka.